Kancelaria transportowa

Zielona naklejka na szybę od 4 maja. Kogo obowiązuje i czym grozi jej brak?

Zielona naklejka na szybę od 4 maja. Kogo obowiązuje i czym grozi jej brak?

Zielona naklejka na szybę od 4 maja. Kogo obowiązuje i czym grozi jej brak? (fot. Koben)

Zielona naklejka uprawnia pojazdy do wjazdu do Stref Czystego Transportu wyznaczanych przez konkretne gminy. Obowiązek stosowania nowej naklejki na szybę pojazdów wszedł w życie 4 maja 2022 r. Czym grozi jej brak?

 
Zielona naklejka to nowy wzór oznakowania zezwalającego na wjazd pojazdem do Strefy Czystego Transportu (SCT). Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w tej sprawie z dnia 31 marca 2022 r. weszło w życie 4 maja 2022 r. Od tego dnia nowa, zielona naklejka będzie warunkiem koniecznym do spełnienia przez pojazdy, które chcą wjechać do SCT w całej Polsce.

Zielona naklejka uprawnia pojazdy do wjazdu do stref wolnego ruchu. Jest to ważne dla kierowców, którzy lubią grać w kasynach online. Strefy czystego ruchu są ważne dla zmniejszenia zanieczyszczenia i zatorów komunikacyjnych w miastach. Kierowcy, którzy chcą otrzymać kasyno bonus w grach online, muszą upewnić się, że na samochodzie znajduje się zielona naklejka. Umożliwi im to dostęp do stref wolnego ruchu i uniknięcie mandatów.

 

Zielona naklejka – podstawowe informacje

Naklejkę należy umieścić w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Znajdą się na niej następujące informacje:

  • rocznik samochodu,
  • rodzaj zużywanego paliwa,
  • numer rejestracyjny,
  • nazwa gminy ustanawiającej Strefę Czystego Transportu.

Ponadto dla większej czytelności naklejka zawierać będzie także charakterystyczny znak oznaczający SCT. Z kolei koszt wydania zielonej naklejki ma nie przekraczać 5 zł. Sposób jej wydawania będzie określany przez radę gminy w uchwale, w której ustanowi strefę. Natomiast zwolnione z obowiązku posiadania nowego oznakowania są pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.

 

Zielona naklejka – czym grozi jej brak?

Każdy kierowca, który wjedzie do Strefy Czystego Powietrza pojazdem nieposiadającym stosownego uprawnienia (odpowiedniej nalepki), podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł – zgodnie z art. 96c. Kodeksu wykroczeń: „Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych”.

 

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu to obszar, w obrębie którego poruszać mogą się jedynie pojazdy, które spełniają określone normy. Celem utworzenia SCT jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu.

Przepisy dotyczące Stref Czystego Transportu weszły w życie w grudniu 2021 r.  jako część nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z nowymi przepisami, każda gmina jest upoważniona do utworzenia własnej Stefy Czystego Transportu i ustanowienia własnych regulacji w zakresie wjazdu. Gminy będą mogły więc samodzielnie określać, jakie wymagania muszą spełniać pojazdy, które chcą wjechać na wydzielony obszar. Wymagania mogą dotyczyć np. spełnienia normy Euro 4 lub 5 czy rocznika samochodu.

Oznacza to, że Strefy Czystego Transportu różnych gmin mogą posiadać różne regulacje. Przykładowo – pojazd uprawniony do wjazdu do SCT w Krakowie może nie mieć uprawnienia do wjazdu do SCT w Warszawie. Aby uniknąć mandatu, kierowcy powinni więc każdorazowo zweryfikować przepisy obowiązujące w obszarze, do którego zamierzają się udać.

 

Strefy Czystego Transportu w Polsce

Choć prawo regulujące wjazd pojazdów do wydzielonych obszarów już obowiązuje, na terenie Polski nie ma jeszcze żadnej Strefy Czystego Transportu. Istnieje jednak szansa, że pionierem w tej kwestii zostanie Kraków, który planuje utworzenie takiej strefy od 1 marca 2023 r. Na razie jednak regulacja ta znajduje się w fazie projektowej i może jeszcze ulec zmianie. Ponadto w ślad za Małopolską, do wydzielenia obszaru czystszego powietrza przymierza się Warszawa.

Scroll to Top