Kancelaria transportowa

Ewidencja czasu pracy kierowców – zmiany

Ewidencja czasu pracy kierowców – zmiany

 

 

Ewidencja czasu pracy kierowców – sprawdź, jakie zmiany weszły w życie z dniem 29 maja 2022 r. Poznaj kolejną część przepisów zmienionych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Modyfikacji ulegają zasady ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

 

Dotychczas ewidencję czasu kierowcy pracy mogły stanowić zapisy czasu pracy na wykresówkach lub w postaci danych pobranych z karty kierowcy i tachografu. Ponadto pod uwagę brane były także inne dokumenty i rejestry, np. tzw. „urlopówki”. Od 29 maja 2022 r. wspomniane dokumenty nie będą zastępować ewidencji, lecz będą stanowiły podstawę do jej sporządzenia. Tym samym na pracodawcy będzie zasadniczo ciążył obowiązek sporządzania i przechowywania ewidencji jako osobnego dokumentu.

 

Ewidencja czasu pracy kierowców – zmiany

Dodatkowo nowością jest doprecyzowanie przez przepisy zakresu informacji, które powinna zawierać ewidencja, tj.:

  • liczby przepracowanych godzin,
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • liczby godzin nadliczbowych,
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru (ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu),
  • liczba godzin dyżuru,
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

 

Kancelaria KOBEN od lat przygotowuje ewidencje czasu pracy kierowców wg wspomnianych wymagań, tj. na podstawie danych zapisanych przez tachograf z uwzględnieniem wszystkich wymaganych parametrów.

 

W pozostałym zakresie zmiany, które wchodzą w życie 29 maja 2022 r., dają możliwość wyboru formy sporządzania ewidencji. Ponadto umożliwiają prowadzenie ewidencji w postaci papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo wydłużeniu ulega okres obowiązkowego przechowywania ewidencji. Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywania ewidencji przez czas trzy lata. Od 29 maja 2022 r. okres ten wynosi 10 lat.

 

Jeżeli masz wątpliwości przed zawarciem umowy albo dochodzeniem należności – skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy dokonają analizy Twojej sprawy i zaproponują optymalne rozwiązanie dla Twojej sprawy. Obserwuj nasze social media (FacebookLinkedIn), by być na bieżąco!

Scroll to Top