Kancelaria transportowa

Obowiązek zgłoszenia wszystkich pojazdów do zezwolenia

Obowiązek zgłoszenia wszystkich pojazdów do zezwolenia

 

Obowiązek zgłoszenia wszystkich pojazdów do zezwolenia. Nowa regulacja zobowiązująca przewoźników do dokonania zgłoszenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych w drogowym transporcie międzynarodowym i krajowym, do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wchodzi w życie 1 czerwca 2022 r.

 

W przypadku transportu międzynarodowego obowiązek obejmuje przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielone przez inny organ niż GITD.

„W przypadku, gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Zmiana wymusiła konieczność odpowiedniego dostosowania treści art. 11a ustawy o transporcie drogowym. Wobec tego w nowym obowiązującym brzmieniu przedstawia się on następująco:

„1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:

  • posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
    1. niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
    2. zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Obowiązek zgłoszenia wszystkich pojazdów do zezwolenia – co grozi za brak zgłoszenia?

W sytuacji niepoinformowania organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji o zmianie wskazanych w przepisach danych (w szczególności w odniesieniu do liczby i rodzaju wykorzystywanych pojazdów), w wymaganym terminie – za każdą niezgłoszoną zmianę przewidziano grzywnę w wysokości 800 zł.

Z kolei w sytuacji posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których udokumentowano wymóg zdolności finansowej, za każdy kolejny ponadliczbowy wypis grozi grzywna w wysokości 500 zł.

Przy dokonywaniu zgłoszenia każdego dodatkowego pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc powyżej 3,5 t przedsiębiorca musi:

  • wykazać i udokumentować zdolność finansową w wysokości 5.000 EUR,
  • uiścić opłatę w wysokości 100 zł za każdy dodatkowo zgłoszony do zezwolenia pojazd.

 

Podstawa prawna: Zmiana ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – art. 11 – przedmiotowy przepis wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie w dniu 1 marca 2022 r. Zatem przedmiotowy obowiązek wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2022 r.

 

Skontaktuj się z nami! Nasi prawnicy dokonają analizy Twojej sprawy i zaproponują optymalne rozwiązanie dla Twojej sprawy. Obserwuj nasze social media (FacebookLinkedIn), by być na bieżąco.

Scroll to Top