Kancelaria transportowa

BEZPŁATNY WEBINAR 21.06.2022 || List przewozowy CMR i jego neutralizacja

BEZPŁATNY WEBINAR 21.06.2022 || List przewozowy CMR i jego neutralizacja
   

List przewozowy CMR i jego neutralizacja

  Neutralizacja dokumentów przewozowych jest pojęciem wywodzącym się z praktyki branży transportowej. Nie ma jednolitej definicji, a jej forma zależna jest od ustaleń między stronami zlecenia transportowego. W uproszczeniu pod pojęciem tym rozumie się ingerencję w treść CMR, zawarcie w nim niepełnych lub zmienionych danych. Może przybrać różne formy m.in. nieujawnienia faktycznego nadawcy, miejsca załadunku, wprowadzenia zmian w zakresie pochodzenia towaru bądź odbiorcy. Także sposoby wykonania neutralizacji nie są jednolite, jak również cel jej stosowania, przy czym najczęściej przywoływanym uzasadnieniem jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych poufnych.    

Plan webinaru:

 

Jak czytać list przewozowy CMR ?

Dlaczego list przewozowy CMR jest istotny ?

Na czym polega neutralizacja dokumentów przewozowych ?

W jakim celu jest stosowana neutralizacja dokumentów przewozowych ?

Komu zależy na neutralizacji, a kto ponosi jej ryzyko ?

Czy można skutecznie zastrzec karę umowną za brak neutralizacji dokumentów transportowych ?

   

Szczegóły oraz zapisy:

 

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Scroll to Top