Kancelaria transportowa

JESZCZE WIĘKSZE STAWKI DIET

JESZCZE WIĘKSZE STAWKI DIET

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA ZAKŁADAJĄCEGO PODWYŻSZENIE STAWEK DIETY SŁUŻBOWEJ ORAZ RYCZAŁTÓW ZA NOCLEG

 

W dniu 6 maja 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił Radzie Ministrów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Głównym założeniem projektu jest podwyższenie diety wypłacanej w trakcie odbywania podróży krajowej. Nowa stawka diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia została uregulowana na poziomie 38 zł za dobę podróży.

Obecnie obowiązująca stawka diety wynosi 30 zł za dobę, zatem jeżeli planowana podwyżka zostanie uchwalona, będzie to oznaczało wzrost dotychczasowej stawki o około 26,6 %. Planowany wzrost wypłacanej diety spowoduje automatyczne podwyższenie stawki ryczałtu za nocleg, który obecnie wynosi 45 zł czyli 150% wartości diety. Zgodnie z nową regulacją wyniesie 57 zł.

Analizowane rozporządzenie zmieniające znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. O toczącym się procesie legislacyjnym oraz ewentualnym terminie wejścia w życie opisywanej regulacji będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

Scroll to Top