Kancelaria transportowa

DOSTĘP ZAKŁADÓW UBEZPIECZNIOWYCH DO DANYCH Z CEPiK

DOSTĘP ZAKŁADÓW UBEZPIECZNIOWYCH DO DANYCH Z CEPiK

 

 

Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. zakłady ubezpieczeń zostały wyposażone w nowe uprawnienia w zakresie dostępu do danych klientów. Od dnia 17 czerwca 2022 r. każdy ubezpieczyciel ma zapewniony dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem weryfikacji naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez obecnych, lub potencjalnych ubezpieczonych. Przedmiotowe dane mają być udostępniane za pomocą systemu informatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Opisywany zestaw danych udostępniany jest zakładom ubezpieczeniowym wyłącznie „w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i taryfikacji, zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia” należącej do jednej z dwóch kategorii:

  1. umowy ubezpieczenia casco pojazdów lądowych – AC albo
  2. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC.

 

Co to oznacza dla przewoźników?

Dostęp do danych z CEPiK może wpłynąć na uzależnienie ustalenia wysokości składek przy sprzedaży nowych ww. polis OC i AC od liczby i kategorii popełnionych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Co więcej w związku z nowelizacją przepisów, którą opisywaliśmy już w artykule z 21 grudnia 2021 r. – NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM – Koben , ubezpieczyciele mają dostęp do informacji o punktach karnych, mandatach oraz wykroczeniach nawet sprzed okresu 2 lat.

 

 

 

Scroll to Top