Kancelaria transportowa

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/738 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. Przedmiotowa dyrektywa zobowiązuje każde państwo członkowskie UE do zagwarantowania każdemu przewoźnikowi mającemu siedzibę na jego terytorium możliwości wykorzystywania także pojazdów wynajmowanych i zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE w celach związanych z wykonywaniem działalności w zakresie transportu drogowego.

Każde państwo członkowskie ma obowiązek implementować ww. dyrektywę najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2023 r. Do tej pory w ustawodawstwie części państw członkowskich, w tym także w Polsce przewidziany został zakaz wykonywania działalności transportowej z wykorzystaniem pojazdów zarejestrowanych na terytorium innych krajów.

Na dzień dzisiejszy Polska jeszcze przedmiotowej dyrektywy nie implementowała.

O wszelkich zmianach w tym temacie będziemy na bieżąco informować.

Scroll to Top