Kancelaria transportowa

Rumunia – nowy system rejestracji towarów

Rumunia – nowy system rejestracji towarów

 

Nowy system rejestracji towarów wrażliwych – o wysokim ryzyku podatkowym, w krajowym systemie RO e-Transport.

Towary podlagające zgłoszeniu zostały określone w rozporządzeniu nr 802 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Należą do nich:

 1. jadalne warzywa, rośliny, korzenie i bulwy objęte kodami CN 0701 do 0714 włącznie
 2. owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów objęte kodami CN 0801 do 0814 włącznie;
 3. napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet objęte kodami CN 2201 do 2208 włącznie
 4. sól, siarka, ziemie i kamienie, materiały gipsowe, wapno i cement objęte kodami CN 2505 i 2517;
 5. odzież i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane, objęte kodami CN 6101 do 6117 włącznie;
 6. odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin, objęte kodami CN 6201 do 6212 włącznie oraz kodami CN 6214 do 6217 włącznie;

obuwie, getry i podobne; części tych artykułów objęte kodami CN wrażliwych

 1. Od 1 lipca 2022 r. Rumunia wprowadza obowiązkową rejestrację 6401 do 6405 włącznie;
 2. żelazo i stal objęte kodami CN 7213 i 7214.

 

Obowiązek zgłoszenia obejmuje operacje transportowe rozpoczynające się i kończące w Rumunii (kabotaże),  przewozy transgraniczne rozpoczynające się w Rumunii lub kończące się na terenie Rumunii oraz tranzyt.

Zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia nr 41 z 8 kwietnia 2022 r. obowiązek zadeklarowania w systemie RO e-Transport wymaganych danych w odniesieniu do transportu towarów o wysokim ryzyku podatkowym spoczywa na:

 • odbiorcy wpisanym do zgłoszenia celnego przywozowego lub nadawcy wpisanym do zgłoszenia celnego wywozowego, w przypadku towarów o wysokim ryzyku podatkowym, które są przedmiotem operacji przywozowych lub wywozowych, w zależności od przypadku;
 • beneficjencie z Rumunii, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wysokim ryzyku podatkowym;
 • dostawcy z Rumunii, w przypadku transakcji wewnętrznych lub wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów o wysokim ryzyku podatkowym;
 • przechowawcy – w przypadku towarów o wysokim ryzyku podatkowym, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowych transakcji w tranzycie, zarówno w przypadku towarów wyładowywanych na terytorium Rumunii, w celu składowania lub utworzenia nowej przesyłki, jak i w przypadku towarów ładowanych po składowaniu lub po utworzeniu nowej przesyłki na terytorium kraju.

 

Po dokonaniu zgłoszenia wygenerowany zostaje kod ITU, który zgłaszający zobowiązani są udostępnić przewoźnikowi drogowemu przed wjazdem pojazdu na terytorium Rumunii lub przed rozpoczęciem wykonywania przewozu na terytorium Rumunii.

Przewoźnicy wykonujący transport drogowy podlegający zgłoszeniu mają obowiązek posiadania odpowiednich dokumentów wraz z kodem ITU. Kod ITU musi być zapisany na dokumencie przewozowym w sposób czytelny, bez wymazywania lub uzupełniania.

Przepisy rozporządzenia nr 41 z 8 kwietnia 2022 r. zobowiązują kierowcę pojazdu wykonującego transport do przedstawienia, na żądanie właściwych organów Krajowej Agencji Administracji Skarbowej lub rumuńskiego Urzędu Celnego, dokumentów towarzyszących przewozowi towarów o wysokim ryzyku fiskalnym.

Naruszenie przepisów nakładających obowiązek zgłoszenia towarów wysokiego ryzyka do systemu RO  e-Transport zagrożona jest surowymi karami.

Samo nieokazanie przez kierowcę wymaganych dokumentów traktowane jest jako wykroczenie i podlega karze grzywny w wysokości od 5 000 lei do 10 000 lei. (ok. 4 700 zł – 9 300 zł).

Prowadzisz firmę transportową? Transport międzynarodowy to Twoja codzienność? Mandaty, kontrole służb, odwołania od nałożonych kar, spędzają Ci sen z powiek? Potrzebna pomoc prawna dla kierowców zawodowych? Meldujemy się do usług! Prawnicy biegli w prawie transportowym i językach obcych do dyspozycji!

Chcesz wiedzieć więcej: https://koben.pl/ochrona-prawna-przewoznika/

Scroll to Top