Kancelaria transportowa

Uproszczenie zasad zatrudniania obywateli z Ukrainy

Uproszczenie zasad zatrudniania obywateli z Ukrainy

 

ZGŁOSZENIE ZATRUDNIENIA KIEROWCY Z UKRAINY

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednym z warunków legalizacji pracy obywatela Ukrainy na terytorium Polski jest obowiązek zgłoszenia powierzenia mu pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia odpowiedniemu powiatowemu urzędowi pracy przez podmiot taką pracę powierzający.

 

W dniu 8 czerwca 2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy:

„podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 14. dnia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, może dokonać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Nowelizacja wchodzi w życie w dniu 15 lipca 2022 r., co oznacza, że do tego dnia pracodawcy powierzający wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy mogą złożyć powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, jeżeli nie zrobili tego we wcześniejszym terminie.

Z dobrodziejstwa przedmiotowego przepisu pracodawcy mogą skorzystać jednak wyłącznie w 1 z 3 następujących sytuacji – tj., kiedy:

  1. dopełnili wszystkich obowiązków formalnych związanych z powierzeniem wykonywania pracy obywatelom Ukrainy z wyjątkiem złożenia powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy,
  2. złożyli je po terminie,
  3. złożyli powiadomienie zawierające błędy.

 

WAŻNE:

Należy pamiętać, że powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy bez zadośćuczynienia obowiązkowi opisywanego powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może zostać zakwalifikowane jako nielegalne powierzenie pracy.

Źródła:

  1. Tylko 14 dni na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w sytuacji niewypełnienia tego obowiązku dotychczas. | Biuro Rzecznika MSP (rzecznikmsp.gov.pl)

 

Scroll to Top