Kancelaria transportowa

Zmiany w BAG od 01.01.2023

Zmiany w BAG od 01.01.2023

 

ZMIANA NAZWY BAG (FEDERALNEGO URZĘDU TRANSPORTU TOWAROWEGO) W NIEMCZECH

Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi oficjalna zmiany nazwy Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (Bundesamt für Güterverkehr – w skrócie BAG) w Niemczech na Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (Bundesamt für Logistik und Mobilität – w skrócie BALM).

Do podstawowych zadań dotychczasowego BAG-u należy pełnienie funkcji organu nadzorczo – karnego w dziedzinie drogowego transportu rzeczy. W ostatnich latach jednak znacznie rozszerzono zakres kompetencji organu, co spowodowało konieczność zmiany jego nazwy na nazwę bardziej adekwatną.

Wskazane wyżej kompetencje podstawowe organu zostały uzupełnione o następujące zadania:

  • zapewnienie gotowości cywilnej na wypadek sytuacji kryzysowych w ruchu drogowym,
  • koordynację między różnymi sektorami transportu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • opracowywanie innowacyjnych oraz przyjaznych dla klimatu programów finansowania zw.
    z transportem,
  • promocję programów pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych mających na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa (w tym przemysłu autokarowego i portów lotniczych),
  • między-modalną obserwację rynku stanowiącą ważną podstawę decyzji dotyczących polityki transportowej i wniosków ustawodawczych,
  • doradztwo i pomoc gminom, krajom związkowym i wszystkim innym podmiotom nowoczesnej mobilności.

PAMIĘTAJ

W przypadku wszczęcia postępowania przez BAG po kontroli na drodze, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Kancelaria KOBEN pomaga między innymi w postępowaniach z tym urzędem.

www.koben.pl

 

Źródła:

  1. Homepage – Bundesamt für Güterverkehr erhält neuen Namen: Ab Januar 2023 heißt die Behörde „Bundesamt für Logistik und Mobilität“ – Bundesamt für Güterverkehr
Scroll to Top