Kancelaria transportowa

WĘGRY. GROŹBA ARESZTU DLA KIEROWCÓW I ZATRZYMANIA AUTOKARU NA DWA MIESIĄCE.

WĘGRY. GROŹBA ARESZTU DLA KIEROWCÓW I ZATRZYMANIA AUTOKARU NA DWA MIESIĄCE.

 

 

Pod koniec lipca 2022r. Kancelaria Transportowa KOBEN udzieliła wsparcia podczas kontroli drogowej na terytorium Węgier prowadzonej przez tamtejszą policję we współpracy z miejscowym organem kontroli transportu drogowego.

 

Kontroli poddano autokar, którym podróżowały dzieci udające się na obóz wakacyjny. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności kontrolnych policja – przy temperaturze powietrza 40 stopni Celsjusza – zażądała opuszczenia pojazdu przez kierowców oraz pasażerów. Na zewnątrz wyniesiono również bagaże i rzeczy osobiste podróżnych. Policja zarządziła przeszukanie pojazdu pod zarzutem manipulacji tachografu. Podczas przeszukania nie wykryto żadnych nieprawidłowości, jednak kierowcy zostali poinformowani, że autokar zostaje zatrzymany, a przedsiębiorstwo powinno przysłać nowy pojazd, jeżeli podróż ma być kontynuowana.

 

Kontrola autokaru

Kancelaria ustaliła, że węgierska inspekcja transportu drogowego sporządziła pisemny protokół kontroli wskazujący wykryte naruszenia. W protokole zawarta była informacja, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, a przedsiębiorstwo będzie uprawnione do złożenia wyjaśnień. Dopiero po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenie zostanie wydana decyzja nakładająca karę lub umarzająca postępowanie. Inspekcja transportu poprzestała na wręczeniu kierowcy protokołu i uznała kontrolę za zakończoną.

 

Zatrzymanie autokaru

Pomimo braku uprawdopodobnienia zarzutów stawianych przez funkcjonariuszy i zakończenia kontroli przez węgierski organ nadzoru transportu drogowego, policja odmówiła wydania pojazdu, twierdząc, że doszło do popełnienia przestępstwa, wobec czego powinno zostać wszczęte postępowanie karne. Nie przedstawiono jednak w tej sprawie oficjalnego postanowienia lub innego dokumentu świadczącego o rzeczywistym wszczęciu postępowania. Policja nie podała również podstawy prawnej, która mogłaby stanowić podstawę wszczęcia postępowania.

W wyniku skutecznej interwencji ekspertów z Kancelarii Transportowej KOBEN ustalono, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zatrzymania autokaru, więc policja musiała odstąpić od dalszych czynności.

 

Wspieramy Cię w drodze

Kancelaria Transportowa KOBEN świadczy usługi wsparcia na drodze, zapewniając klientom dostęp do porad i pomocy ekspertów podczas krajowych i zagranicznych kontroli kierowców na drodze. Udzielamy również pomocy prawnej w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy polskie i zagraniczne.

 

Scroll to Top