Kancelaria transportowa

KOLEJNA PODWYŻKA DIET KRAJOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023R.

KOLEJNA PODWYŻKA DIET KRAJOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023R.

 

Choć od 28 lipca br. obowiązuje nowa, wyższa stawka diety i ryczałtu za nocleg, ogłoszono już nowy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Projekt zakłada zmianę § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481) przez podwyższenie kwoty diety do 45 zł za dobę krajowej podróży służbowej.

Zmiana ma zostać wprowadzona od 1 stycznia 2023 r. i zastąpić dotychczasową stawkę, obowiązującą od 28 lipca 2022 r., w wysokości 38 zł za dobę podróży.

W ślad za dietą wzrośnie również ryczałt za nocleg, który zgodnie z treścią nowego projektu, od nowego roku wynosić będzie 67,50 zł.

 

Kolejne etapy prac nad projektem rozporządzenia można śledzić pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611

 

 

 

Scroll to Top