Kancelaria transportowa

ZMIANY WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO – PŁACA WZROŚNIE DWA RAZY W 2023 R.

ZMIANY WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO – PŁACA WZROŚNIE DWA RAZY W 2023 R.

 

28 lipca 2022 r. opublikowano nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Według projektu, w nadchodzącym roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie dwukrotnie. Pierwszą podwyżkę zaplanowano na początek roku – od 1 stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia ma wynosić 3490 zł. Kolejną podwyżkę zaplanowano na dzień 1 lipca 2023 r. do kwoty w wysokości 3600 zł.

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł.

Stawki godzinowe po podwyżce powinny wynosić odpowiednio, od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł.

 

Postęp prac legislacyjnych można śledzić pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362401

Scroll to Top