Kancelaria transportowa

Czy odzyskałeś już środki z systemu viaTOLL?

Czy odzyskałeś już środki z systemu viaTOLL?

 

 

Przypominamy, że 30 września 2022 r. upływa termin na złożenie wniosków o zwrot środków z konta viaToll, jak również kaucji za urządzenia viaBOX (OBU). Wniosek o przeksięgowanie środków na konto w systemie e-TOLL może zostać złożony najpóźniej ostatniego dnia września.

 

Jeśli do dziś nie wystąpiłeś z takim wnioskiem to poniżej przedstawiamy jak to zrobić.

 

Wnioski można podzielić na trzy kategorie:

  1. Wniosek o równoczesny zwrot kaucji za urządzenia i środków z salda
  2. Wniosek o zwrot kaucji za urządzenia
  3. Wniosek o zwrot środków z salda

 

W każdym przypadku należy wypełnić formularz reklamacyjny.

Do wniosku dotyczącego zwrotu kaucji konieczne jest załączenie zdjęcia OBU z widocznym kodem kreskowym urządzenia.

Wnioski należy wysłać na adres kontakt@etoll.gov.pl

 

Alternatywnie jeżeli posiadasz konto w systemie e-TOLL możesz wnioskować o przeksięgowanie środków.

Wnioski można podzielić na trzy kategorie:

  1. Wniosek o równoczesne przeksięgowanie kaucji za urządzenia i środków z salda
  2. Wniosek o przeksięgowanie kaucji za urządzenia
  3. Wniosek o przeksięgowanie środków z salda

 

W każdym przypadku należy wypełnić formularz wniosku o przeksięgowanie środków i wysłać na adres kontakt@etoll.gov.pl

Pamiętaj, aby do wniosku dotyczącego kaucji załączyć zdjęcie OBU z widocznym kodem kreskowym urządzenia.

 

Formularze wniosków można pobrać  na stronie www.etoll.gov.pl w zakładce rejestracja w e-TOLL – jak wyrejestrować się z systemu viaTOLL.

 

Scroll to Top