Kancelaria transportowa

WRZEŚNIOWE ZMIANY W PRAWIE DROGOWYM

WRZEŚNIOWE ZMIANY W PRAWIE DROGOWYM

 

Mimo że nowelizacja prawa drogowego weszła w życie 1 stycznia 2022 r. niektóre z rozwiązań odczujemy na swojej skórze dopiero od 17 września 2022 r. Mówimy tutaj o tzw. recydywie. Katalog wykroczeń objętych podwójnym karaniem jest w dużej mierze ograniczony do najcięższych wykroczeń.

W przypadku mandatów drogowych, recydywa dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Konsekwencją takiego naruszenia będzie dwukrotnie wyższy mandat.

Rzecz jasna – recydywa w mandatach drogowych nie będzie dotyczyć tylko kar za przekroczenie dozwolonej prędkości o przynajmniej 31 km/h. Ustawa zakłada, że podwójnie karane będą m. in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka  – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

Kolejną nowością – poczynając od 17 września – będzie wydłużenie okresu wygasania punktów karnych. Dotychczas były one na koncie kierowcy zachowywane przez rok. Nowe przepisy wprowadzają 2 letni okres karencji, liczony od dnia zapłaty za mandat. Warto zaznaczyć, że punkty przyznane przed zmianą przepisów tj. do 16 września, będą naliczane jak dotychczas – z rocznym terminem wygaśnięcia. Wprowadzone zmiany zakładają również likwidację szkoleń umożliwiających redukcję uzbieranych punktów karnych.

Pamiętaj! Do 16 września 2022 r. możesz jeszcze odbyć szkolenie w celu redukcji liczby swoich punktów karnych o 6!

Dodatkowo, na mocy nowelizacji zakłady ubezpieczeń uzyskały możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Tym samym możliwe będzie powiązanie mandatów i punktów karnych ze stawkami OC.

Podwyższy się również maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać za wykroczenie z 10 do 15 punktów!

 

Scroll to Top