Kancelaria transportowa

KONIEC Z NALEPKAMI KONTROLNYMI

KONIEC Z NALEPKAMI KONTROLNYMI

 

Z uwagi na uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów przypominamy, iż od 4 września 2022 r. wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie będzie konieczne. Jest to pokłosie nowelizacji ustawy Prawa o ruchu drogowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych, już od 4 września na podstawie tzw. pakietu deregulacyjnego w urzędach nie są już wydawane naklejki kontrolne.

Ponadto, historia pojazdu może być teraz sprawdzona online, dzięki aplikacji m-Pojazd.

 

Zrywamy naklejki?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Logicznie rzecz biorąc, obowiązkowe zerwanie naklejki będzie towarzyszyło jedynie przerejestrowaniu pojazdu, z którym związana jest zmiana numeru rejestracyjnego. W pozostałych sytuacjach sama naklejka może być traktowana jako  ozdoba, a jej brak nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Przypominamy także, że od 31 stycznia 2022 r. można, na wniosek właściciela pojazdu, zachować dotychczasowy numer rejestracyjny nabytego pojazdu. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, a dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie trzeba jej ponosić.

Scroll to Top