Kancelaria transportowa

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE przyjęte przez PE

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE przyjęte przez PE

 

 

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE przyjęte przez PE

W środę 14 września Parlament Europejski przyjął dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej. Znajdzie ona zastosowanie do pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę lub pozostających w stosunku pracy, na terytorium UE.

Podstawowym celem nowych przepisów jest wymuszenie na krajach członkowskich wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia, które ma zapewnić godny poziom życia i pracy pracownika. Ponadto, nowa dyrektywa kładzie silny nacisk, aby państwa członkowskie ustalały wynagrodzenia w drodze negocjacji zbiorowych.

Dla zapewnienia adekwatności minimalnego wynagrodzenia, państwa członkowskie mogą określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60% mediany wynagrodzeń brutto lub 50% średniego wynagrodzenia brutto.

Unia Europejska zamierza również wprowadzić skuteczne narzędzia walki ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy.

Biuro prasowe Parlamentu Europejskiego poinformowało, że Państwa członkowskie będą wtedy miały dwa lata na wykonanie dyrektywy.

Scroll to Top