Kancelaria transportowa

KARY ZA PRZECIĄŻENIA W NOWYM TARYFIKATORZE

KARY ZA PRZECIĄŻENIA W NOWYM TARYFIKATORZE

 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, dokonano zmiany obowiązującego taryfikatora punktów, które mogą być nałożone na kierowców na drodze.

Zmiany weszły w życie 17 września 2022 r.

Wbrew plotkom, które pojawiają się w branży TSL, nowy taryfikator wprost nie reguluje wysokości punktów dla kierowców za poruszanie się pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Pozwala jednak na nałożenie na kierowcę 15 punktów w przypadku używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. W tym punkcie upatruje się możliwości ukarania kierowców za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Tym niemniej sformułowane przewinienie jest na tyle obszerne, że swoim zakresem może pomieścić lwią część naruszeń, które kierowca może popełnić na drodze. Stąd redakcja taryfikatora w tym zakresie może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady określoności przepisów prawa karnego.

O tym czy nowy taryfikator w przytoczonym fragmencie zostanie zakwestionowany oraz jaka będzie praktyka nakładania punktów za wskazane naruszenie przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Tekst rozporządzenia można pobrać TUTAJ

 

Scroll to Top