Kancelaria transportowa

Krótszy tydzień pracy? Projekt ustawy już w Sejmie

Krótszy tydzień pracy? Projekt ustawy już w Sejmie

Wymiar czasu pracy normowany jest art. 129 § 1 kodeksu pracy. Obecnie, wspomniany przepis stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Zgodnie z Projektem, omawiany art. 129 § 1 kodeksu pracy miałby uzyskać następujące brzmienie: „Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy […].”

Zatem tygodniowy wymiar czasu pracy zostałby skrócony z 40 do 35 godzin. Co ważne, możliwe skrócenie norm czasu pracy nie powinno wpłynąć na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Skrócenie tygodnia pracy jest dyktowane względami zdrowotnymi pracowników. W założeniu zmiana ma przyczynić się do poprawy zdrowia Polaków oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Autorzy projektu, powołując się na różne badania naukowe podkreślają rolę przepracowania jako głównego czynnika chorobotwórczego dla większości tzw. chorób cywilizacyjnych.

Projekt nie jest prawem powszechnie obowiązującym. Został on aktualnie skierowany do Sejmu, a o postępach nad jego procedowaniem będziemy informować na bieżąco.

Scroll to Top