Kancelaria transportowa

Wyższe diety zagraniczne oraz ryczałty za nocleg od 29.11.2022 r.

Wyższe diety zagraniczne oraz ryczałty za nocleg od 29.11.2022 r.

Od 29 listopada 2022 ulegają zmianie stawki diet zagranicznych. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej można odnaleźć w ISAP – w dzienniku ustaw z 2022 r. pod pozycją 2302.

Kwoty diet zagranicznych oraz limitów na nocleg są ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do przywołanego rozporządzenia. Od dnia 29 listopada 2022 r. zostanie zmieniona wysokość diet dla 31 państw, a kwota limitu na nocleg dla 42 państw, co oznacza, że zmiany nie dotyczą wszystkich państw.

Należy mieć na uwadze, że wysokość diet zagranicznych ma znaczenie podczas rozliczania kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Stawki diet są wykorzystywane do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy kierowców wykonujących zadania służbowe poza granicami kraju – tzw. wirtualne diety. Służą one prawidłowemu naliczeniu ulg składkowo-podatkowych kierowców międzynarodowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak prawidłowo obniżyć podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy kierowców, skontaktuj się z nami.

Scroll to Top