Kancelaria transportowa

Podwyżka myta w Niemczech

Podwyżka myta w Niemczech

1 stycznia 2023 r., zostanie podniesiona opłata drogowa dla samochodów ciężarowych. Ponadto począwszy od 2024 r. planowana jest kompleksowa reforma całego systemu. Jak podaje niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu jest to „normalny” mechanizm od czasu wprowadzenia opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w 2005 r. Kwota opłaty drogowej jest obliczana na podstawie ekspertyzy kosztów drogowych (WKG). Określają one koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg głównych oraz udział, jaki generują w tych kosztach samochody ciężarowe. Obliczenie to stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty drogowej.

Taka ekspertyza jest zawsze tworzona na czas określony, zwykle na okres pięciu lat. Po tym okresie dokonuje się nowej kalkulacji. Ostatnia ekspertyza obejmowała lata 2018-2022, w związku z tym Federalne Ministerstwo Transportu zleciło wszczęcie nowej procedury.

Opłaty drogowe rosną w większym stopniu w przypadku niższych klas emisji spalin (Euro 0 – Euro 4), co jest zrozumiałe, ponieważ pojazdy z silnikami tej klasy czystości są najmniej przyjazne dla środowiska, a co za tym idzie, generują większe koszty zewnętrzne. Właściciele ciężarówek Euro 5 o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 12 ton również muszą liczyć się z podwyżkami.

Nowa dyrektywa UE umożliwiła poszczególnym państwom członkowskim uwzględnienie faktorów takich jak obciążenie hałasem i zanieczyszczenie powietrza przy obliczaniu stawek opłat drogowych.

Ponadto, z dniem 1 stycznia 2024 r., przewiduje się rozszerzenie systemu poboru opłat drogowych na pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony oraz zróżnicowanie ich wysokości w zależności od emisji CO2. Do tej pory opłaty drogowe obowiązywały tylko pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 7,5 tony.

Poniżej znajduje się tabela z aktualnymi i planowanymi stawkami opłat drogowych.

Scroll to Top