Kancelaria transportowa

Szwecja – zasady wykonywania kabotażu

Szwecja – zasady wykonywania kabotażu

Zgodnie z rozporządzeniem 1072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, „przewóz kabotażowy” oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim.

Szerzej wyjaśnione pojęcie kabotażu oraz jego zasady znajdują się w artykule poniżej:

https://koben.pl/zasady-wykonywania-operacji-kabotazowych-w-ue/

Przypominamy, iż 21 lutego 2022r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie przewozów kabotażów tj. został wprowadzony 4 dniowy cooling – off ( art. 8 rozporządzenia WE nr 1072/2009 )

Przewóz kabotażowy może zasadniczo obejmować kilka punktów załadunku, kilka punktów dostawy lub nawet kilka punktów załadunku i dostawy.

Niemniej jednak, jak wskazano w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2018r., C-541/16 „ z art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia nie wynika, czy kabotaż może jednocześnie obejmować kilka miejsc załadunku. Zatem przepis ten nie wskazuje, czy przewóz kabotażowy może obejmować kilka miejsc załadunku kilka miejsc rozładunku.”.

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące m.in. przewozów kabotażowych, których brzmieniem liczba punktów załadunku i/lub rozładunku w przewozie kabotażowym może być jednak ograniczona przez państwa członkowskie poprzez wykluczenie operacji z wieloma punktami załadunku i wieloma punktami rozładunku, tak aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi czasu i liczby przewozów nałożonych na kabotaż na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009(1).

Szwedzkie organy przyjęły niekorzystną interpretację przepisów dot. kabotażu, zgodnie z którą, jeden dokument transportowy oznacza jedną operację transportową.

Sposób obliczania jednego przewozu kabotażowego jest określony w sekcji 5 b FIV, który wskazuje, iż:

– jeden transport kabotażowy nie może obejmować niczego innego niż punkt załadunku i punkt rozładunku,

– jeden przewóz kabotażowy nie może obejmować więcej niż kilka punktów załadunku i jeden punkt rozładunku, jeżeli rozładunek ma miejsce u odbiorcy końcowego określonego w liście przewozowym,

– jeden transport kabotażowy nie może obejmować nic innego niż jeden punkt załadunku i kilka punktów rozładunku, jeżeli załadunek ma miejsce u pierwotnego nadawcy wskazanego w liście przewozowym.

Kara za naruszenie powyższych przepisów wynosi 26 tys. zł.

Scroll to Top