Kancelaria transportowa

Przedłużenie wiz dla obywateli Białorusi i Ukrainy do 31.03.2023 r.

Przedłużenie wiz dla obywateli Białorusi i Ukrainy do 31.03.2023 r.

Od 28 grudnia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2760).

Zgodnie z tym rozporządzeniem w okresie do dnia 31 marca 2023 r. obywatele Republiki Białorusi i Ukrainy mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach oznaczonych w ustawie m.in.:

– kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej przebywają na terytorium RP legalnie oraz którzy posiadają obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy;

– kierowcy w niezarobkowym przewozie drogowym, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej przebywają na terytorium RP legalnie oraz którzy posiadają obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy.

Scroll to Top