Kancelaria transportowa

Uwaga! Fałszywe SMSy E-toll o nieuregulowanej opłacie

Uwaga! Fałszywe SMSy E-toll o nieuregulowanej opłacie

Apelujemy o wzmożoną czujność, ponieważ KAS poinformował o próbach wyłudzeń internetowych.

Przypominamy, że adres strony systemu e-TOLL prowadzonej przez Ministerstwo Finansów to etoll.gov.pl. Apelujemy o zachowanie ostrożności i sprawdzenie czy adres jest poprawny i nie zawiera błędów. Pamiętaj, że fałszywy adres może różnić się tylko jedną literą i wykorzystywać logotypy MF, KAS oraz e-TOLL.

Na czym polega atak? Na otrzymaniu fałszywej wiadomości SMS o treści: „Dnia xx.xx.xxxx na odcinku xxx nie została uiszczona opłata, proszę o uregulowanie płatności 5 zl”, w której podany jest link do strony e-tollgov.pl. Link z SMS-a prowadzi do fałszywej strony systemu e-TOLL. Takie wiadomości nie są wysyłane przez resort finansów, są próbą wyłudzenia danych i środków finansowych.

Nadmienić należy, że w ramach systemu e-TOLL nigdy nie są wysyłane wiadomości SMS z komunikatem o możliwości uregulowania nieuiszczonej opłaty za przejazd.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/kas/ostrzegamy-przed-falszywa-strona-systemu-e-toll

Scroll to Top