Kancelaria transportowa

Zmiana przepisów dla przewozów z Uni Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Zmiana przepisów dla przewozów z Uni Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Od 24 grudnia 2022 r. zmieniły się przepisy m.in. dla polskich firm transportowych jeżdżących do Wielkiej Brytanii, w zakresie:

1) Zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wielkiej Brytanii, np. po rozładunku w Irlandii. Dotychczas brytyjskie prawo zezwalało na wykonanie jednej takiej operacji z czego korzystali m. in. Polscy przewoźnicy wjeżdżający do tego kraju „na pusto” z Irlandii. Po zmianie przepisów Polscy przewoźnicy mogą realizować transport kabotażowy dopiero po rozładunku w Wielkiej Brytanii. Obowiązuje także limit, tj. maksymalnie dwie trasy krajowe w ciągu 7 dni.

2) Zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu na terenie Wielkiej Brytanii przez przewoźników unijnych). Wcześniejszy przepis zezwalał na sytuację, w której towar jest transportowany tym samym pojazdem lub jednostką ładunkową (kontener, naczepa, przyczepa itp.) przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu (drogowy, morski, kolejowy). Usunięcie przepisu oznacza, że przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy do oraz z Wielkiej Brytanii w całości wyłącznie tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Zakazane jest natomiast odbieranie albo dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep lub przyczep do lub z portów bądź terminali kolejowych, jeśli poruszają się wyłącznie na terenie UK.

3) Możliwości wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT. Wielka Brytania znosi prawo firm z siedzibą w państwach członkowskich UE do odbioru towarów w UK, a następnie przewóz ich do kraju spoza UE. Do tej pory było to możliwe na podstawie licencji wspólnotowej. Teraz konieczne będzie posiadanie zezwolenia wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT). Wymóg ten dotyczy również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz w odwrotnym kierunku.

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, do 31 marca 2023 DVSA nie będzie stosować sankcji, w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych. Wszelakie kontrole będą kończyły się jedynie pouczeniem (ustnym lub pisemnym) w zakresie naruszenia obowiązujących od 24 grudnia 2022 roku nowych przepisów drogowych przez przewoźników z UE, w tym z Polski.

Scroll to Top