Kancelaria transportowa

MANDAT ZA NIEDOCIĄŻONĄ OŚ? TO MOŻLIWE!

MANDAT ZA NIEDOCIĄŻONĄ OŚ? TO MOŻLIWE!

Zgodnie z polskimi przepisami minimalny dopuszczalny udział masy na oś lub osie napędowe pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być mniejszy niż 25% ich rzeczywistej masy całkowitej. Aktem prawnym zawierającym wskazaną regulację jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wspomniane przepisy wyznaczają minimalny nacisk na oś lub osie napędowe.

Rozważając sytuację w której zespół pojazdów będzie ważył 30 ton, to na oś napędową powinno przypadać 7,5 tony. Podkreślenia wymaga, że w przypadku niewykorzystania całej ładowności minimalny nacisk będzie malał, gdyż w nacisk uzależniony jest od rzeczywistej masy całkowitej.

Podobne regulacje obowiązują także w innych krajach UE. Zatem mandat za zbyt mały nacisk na oś pojazdu można dostać nie tylko w Polsce.

Scroll to Top