Kancelaria transportowa

BEZPŁATNE SZKOLENIE | Obowiązek złożenia deklaracji o liczbie kierowców

BEZPŁATNE SZKOLENIE | Obowiązek złożenia deklaracji o liczbie kierowców

BEZPŁATNE SZKOLENIE || 02 marca 2023, g. 10:00

Już w marcu przewoźnicy po raz pierwszy mają obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym o liczbie kierowców – bez względu na formę zatrudnienia oraz o średniej arytmetycznej liczby kierowców wykonujących operacje transportowe. Oświadczenie dotyczy stanu zatrudnienia za rok 2022 i należy je złożyć do dnia 31 marca 2023 roku. Jak się jednak okazuje, w praktyce, wypełnienie i złożenie oświadczenia może rodzić wiele wątpliwości.

PLAN SZKOLENIA:

1.  kto musi złożyć oświadczenie o liczbie zatrudnionych oraz o liczbie kierowców;

2.  kiedy, gdzie i w jaki sposób można złożyć oświadczenie;

3.  dane uwzględniane w oświadczeniu;

4.  po co są gromadzone te dane;

5.  odpowiedzialność związana ze złożeniem lub z brakiem złożenia oświadczenia.

Szczegóły oraz zapisy:

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Scroll to Top