Kancelaria transportowa

Akredytacja BORDER FORCE sposobem na nielegalnych imigrantów

Akredytacja BORDER FORCE sposobem na nielegalnych imigrantów

WIELKA BRYTANIA

Akredytacja BORDER FORCE sposobem na nielegalnych imigrantów

13 lutego 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne przepisy określające wysokość i sposób nakładanych kar na przewoźników i kierowców za przekroczenie granicy z nielegalnymi imigrantami w pojeździe.

Zgodnie z nowymi zasadami kary nakładane są na przedsiębiorców oraz na kierowców za dwa rodzaje naruszeń:

  1. niezabezpieczenie pojazdu oraz
  2. przewożenie osób nieuprawnionych do legalnego przekroczenia granicy.

Zmiana regulacji w zakresie bezpieczeństwa pojazdu oraz zapobiegania przewożeniu imigrantów pociągnęła za sobą zmiany wzorów wymaganych dokumentów, które pozwalają na uchylenie się od wysokich kar nakładanych przez Border Force. Prawidłowo i dokładnie uzupełnione dokumenty pozwalają na wykazanie – już w momencie kontroli drogowej – że zarówno przewoźnik, jak i kierowca dochowują należytej staranności w kontrolowaniu zabezpieczeń pojazdu w trasie i mają na uwadze zagrożenia wynikające z niewdrożenia bądź nieprawidłowego wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

Przypominamy, że zgodnie z nowym brzmieniem przepisów maksymalny wymiar kary za niezabezpieczenie pojazdu zgodnie z sekcją 31A Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £6,000 na osobę odpowiedzialną za zdarzenie. Maksymalna kara łączna (maksymalna całkowita kara, która może zostać łącznie nałożona na wszystkie osoby odpowiedzialne za zdarzenie z sekcji 31A) wynosi £12,000.

Wytyczne w zakresie nakładania kar przewidują zróżnicowane wysokości w zależności od okoliczności danego przypadku.

  1. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie nie została nałożona kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £1,500;
  2. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie została nałożona jedna kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £3,000;
  3. Jeśli na osobę odpowiedzialną nałożono dwie lub więcej kar w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £6,000.

Maksymalny wymiar kary za przewożenie nielegalnych imigrantów na mocy sekcji 32 Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £10,000 za jedną osobę wykrytą w pojeździe. Maksymalna łączna kara nałożona w sumie na każdy z odpowiedzialnych podmiotów za jedną osobę wykrytą w pojeździe wynosi £20,000.

Wysokość kary zostanie określona indywidualnie, z zastrzeżeniem poniższych uwag dotyczących wcześniejszej odpowiedzialności:

  1. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie nie została nałożona kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £6,000;
  2. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie została nałożona jedna kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £10,000.

Kancelaria KOBEN przeprowadza z powodzeniem przewoźników przez cały proces akredytacji przy Civil Penalty Accreditation Scheme.

Dzięki przeprowadzonemu procesowi akredytacji, możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności podczas kontroli lub znaczne obniżenie kary.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: dok@koben.pl

Jeżeli dostałeś już taką korespondencję jak poniżej, skontaktuj się z nami, pomożemy zminimalizować karę.

Zespół Kancelarii KOBEN

Scroll to Top