Kancelaria transportowa

Odbieranie prawa jazdy w całej Europie, a nie tylko w jednym kraju

Odbieranie prawa jazdy w całej Europie, a nie tylko w jednym kraju

UNIA EUROPEJSKA: przestępstwa drogowe mają być karane również poza granicami danego państwa członkowskiego

Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz umożliwienie organom transgranicznego nakładania sankcji za wykroczenia popełnione we wszystkich krajach UE, niezależnie od miejsca zamieszkania sprawcy. Ma się również zwiększyć ilość i efektywność przeprowadzanych przez organy kontroli.

Do tej pory sprawcy naruszeń przepisów prawa drogowego, często mogli uniknąć odpowiedzialności, a przestępstwa drogowe popełnione za granicą, pozostawały bezkarne. Jest to wynikiem tego, że dochodzenie w sprawie przestępstw popełnianych na terenie całej Unii Europejskiej, było znacznie utrudnione. Z tym właśnie problemem chcą się teraz uporać władze państw członkowskich UE, wprowadzając ogólnoeuropejskie dochodzenie w sprawie przestępstw drogowych.

Faktem jest, że ponad 40% wykroczeń popełnionych w innym kraju niż kraj zamieszkania sprawcy, zostaje umorzonych bez uiszczenia kary. Powodem są trudności z ustaleniem tożsamości osoby odpowiedzialnej, a co za tym idzie wyegzekwowaniem zapłaty. Wraz z wprowadzeniem nowych propozycji Komisji Europejskiej ma to ulec zmianie.

Obecnie kierowcy mogą zostać ukarani na terenie całej UE za przekroczenie prędkości oraz jazdę pod wpływem alkoholu.

W przyszłości mają być również karane i ścigane w całej Europie następujące wykroczenia drogowe:

– Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na pasie awaryjnym i korytarzu ratunkowym.
– Przeładowanie pojazdu.
– Zbyt mała odległość do pojazdu poprzedzającego.
– Niebezpieczne parkowanie i wyprzedzanie.
– Jazda w niewłaściwym kierunku.
– Przejeżdżanie przez ciągłe linie.

Ponadto sprawcom wypadków drogowych na terenie UE z ofiarami śmiertelnymi lub osobami ciężko rannymi, jak również w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę, będzie odbierane prawo jazdy w całej Europie, a nie – jak to ma miejsce obecnie – tylko w jednym kraju.

Scroll to Top