Kancelaria transportowa

KONTROLA W NIEMCZECH ZAKOŃCZONA SUKCESEM DZIĘKI KANCELARII KOBEN

KONTROLA W NIEMCZECH ZAKOŃCZONA SUKCESEM DZIĘKI KANCELARII KOBEN

W trakcie kontroli na drodze funkcjonariusz Policji w Berlinie stwierdził, że kierowca prowadzi pojazd bez ważnego prawa jazdy. Mimo upływu terminu ważności dokumentu, kierowca nie zadbał o wydanie nowego blankietu. Należy jednak pamiętać, że w Polsce nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, w trakcie którego przedłużone są terminy ważności m. in. prawa jazdy. Przepisy te początkowo zostały pominięte przez organ kontrolujący. Dzięki pomocy Kancelarii Koben udało się uniknąć kary, której wysokość mogła wynieść 1000 EUR.


Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów na drodze, zalecamy aby wszyscy kierowcy posiadali prawo jazdy z aktualnym terminem ważności. Jeżeli w trakcie kontroli organy stwierdzą, że kierowca porusza się po terytorium UE z prawem jazdy, którego termin ważności upłynął, skontaktuj się z nami.

dok@koben.pl

Scroll to Top