Kancelaria transportowa

POJAWIŁ SIĘ CIEŃ SZANSY NA TO, ŻE PRZEPISY USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM ZOSTANĄ ZMIENIONE – TYM RAZEM NA KORZYŚĆ KIEROWCÓW.

POJAWIŁ SIĘ CIEŃ SZANSY NA TO, ŻE PRZEPISY USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM ZOSTANĄ ZMIENIONE – TYM RAZEM NA KORZYŚĆ KIEROWCÓW.

Sejmowa Komisja infrastruktury przyjęła poprawkę, która ma zapewnić powrót do sytuacji prawnej sprzed 2022 r. Prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu nowelizacja zostanie uchwalona. Konieczne będzie zwrócenie uwagi na to kiedy nowelizacja będzie miała wejść w życie (vacatio legis).

W uproszczeniu zmiana ma na celu przywrócenie stanu sprzed ostatniej nowelizacji.

Przede wszystkim chodzi o powrót do rocznej karencji punktów karnych oraz o przywrócenie kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych.

Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym, po zmianach przepisów obowiązujących od 17 września 2022 roku, w ustawie Prawo o ruchu drogowym zostały zlikwidowane kursy pozwalające raz na pół roku skasować z konta kierowcy 6 punktów karnych. Dodatkowo punkty karne są usuwane po dwóch latach i to liczonych od dnia opłacenia mandatu.

Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie to kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych. Jednakże z kursu nie będzie można skorzystać w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy, a zatem z możliwości nie będą mogli korzystać tzw. młodzi kierowcy. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji według nowelizacji miałyby być usuwane po roku, a nie dwóch latach. W projekcie nie przewidziano natomiast zmiany w sposobie liczenia karencji punktów karnych. Oznacza to, że jeśli zmiany wejdą w życie to punkty karne będą usuwane po roku, ale liczonym od dnia opłacenia mandatu.

Będziemy informować o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego.

Scroll to Top