Kancelaria transportowa

UTRUDNIENIA W HANDLU I TRANSPORCIE DO WIELKIEJ BRYTANII

UTRUDNIENIA W HANDLU I TRANSPORCIE DO WIELKIEJ BRYTANII

Na początku 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące m.in. polskich firm jeżdżących do Wielkiej Brytanii, o których pisaliśmy tutaj. Do 31 marca 2023 r.  trwał w Wielkiej Brytanii okres przejściowy, polegający na niekaraniu za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Podczas kontroli służby kontrolne za popełnienie powyższych naruszeń, mogą nałożyć na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 300 £, zakazać wykonywania przewozów danym pojazdem lub wydać nakaz opuszczenia terytorium Wielkiej Brytanii przez najbliższe przejście graniczne.

Od 13 lutego 2023 r. zmieniły się również przepisy dotyczące karania za przewóz nielegalnych imigrantów. Wymiar kary za przekroczenie granicy z nielegalnymi imigrantami w pojeździe znacznie wzrósł. Dokładna wysokość kar została opisana w naszym artykule, do którego link znajduje się tutaj.

Powyższe zmiany powodują utrudnienia w handlu i transporcie dla polskich firm.

Należy wspomnieć, iż Wielka Brytania planuje również wprowadzić pełną kontrolę weterynaryjną i fitosanitarną na granicy. Aby zapewnić odpowiednie przygotowanie, rząd brytyjski wdroży ten model operacyjny w trzech etapach, – między końcem października tego roku, a końcem października 2024 r. Spowoduje to jeszcze większe problemy przy wjeździe do WB.

W modelu operacyjnym celów granicznych zaproponowano nowe podejście do kontroli bezpieczeństwa (mające zastosowanie do całego przywozu) oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (mających zastosowanie do przywozu żywych zwierząt, materiału biologicznego, produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych) na granicy. Określono w nim, w jaki sposób kontrole będą zapewniane poprzez uproszczenie, cyfryzację i nowy jednolity segment handlowy w Zjednoczonym Królestwie.

Biorąc pod uwagę, że projekt jest w okresie konsultacji, a jego ostateczna wersja zostanie jeszcze zmieniona, będziemy informować o dokładnym brzmieniu projektu. Poniżej przedstawiamy opublikowany przez rząd Wielkiej Brytanii wyżej wspomniany harmonogram wdrożenia:

  • 31 października 2023 r. – wprowadzenie świadectw zdrowia w odniesieniu do przywozu z UE produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niepochodzących od zwierząt;
  • 31 stycznia 2024 r. – wprowadzenie dokumentów i kontroli identyfikacyjnych opartych na analizie ryzyka oraz kontroli bezpośrednich produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niepochodzących od zwierząt z UE. W tym momencie import towarów sanitarnych i fitosanitarnych z reszty świata zacznie korzystać z nowego modelu opartego na ryzyku. Istniejące inspekcje roślin/produktów roślinnych wysokiego ryzyka z UE zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia na przejścia graniczne;
  • 31 października 2024 r. – deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dotyczące importu z UE wejdą w życie z dniem 31 października 2024 r. Jednocześnie wprowadzenie ograniczonego zbioru danych dotyczących importu, a korzystanie z jednolitego segmentu handlowego przed przybyciem, usunie powielanie tam, gdzie to możliwe, w różnych zbiorach danych– takich jak bezpieczeństwo i ochrona, sanitarne i fitosanitarne oraz wstępnie złożone zgłoszenia celne.
Scroll to Top