Kancelaria transportowa

Coraz większa szansa na to, że przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym zostaną zmienione na korzyść kierowców.

Coraz większa szansa na to, że przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym zostaną zmienione na korzyść kierowców.

Coraz większa szansa na to, że przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym zostaną zmienione na korzyść kierowców.

W dniu 11 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Senatu, podczas którego przeprowadzono głosowania nad wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Najbardziej wyczekiwane przez kierowców zmiany zostały zaaprobowane przez Senat. Oznacza to, że gdy nowelizacja ustawy wejdzie w życie to kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych. Z kursu nie będą mogli skorzystać kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Ze zmniejszenia liczby punktów karnych nie będą mogli też skorzystać kierowcy, którzy przed rozpoczęciem kursu dopuścili się naruszeń, za które suma punktów karnych przekroczyła 24. Senat zaaprobował także zmianę polegającą na tym, że informacje o otrzymanej liczbie punktów karnych będą usuwane po roku od dnia opłacenia mandatu, a nie jak dotychczas po dwóch latach. Oznacza to, że wraz z wejściem w życie ustawy karencja punktów karnych zostanie skrócona do roku.

Wobec tego, że Senat wprowadził inne poprawki do ustawy to zostanie ona skierowana do Sejmu celem ich rozpatrzenia. Kolejnym krokiem w ramach procesu ustawodawczego będzie skierowanie ustawy do Prezydenta. Po publikacji ustawy będziemy informować o tym, kiedy zmiany zaczną obowiązywać. Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości skorzystania z kursu pozwalającego raz na pół roku skasować z konta kierowcy 6 punktów karnych. Dodatkowo punkty karne są usuwane po dwóch latach i to liczonych od dnia opłacenia mandatu.

Scroll to Top