Kancelaria transportowa

NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY OD 23 MAJA 2023 R.

NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY OD 23 MAJA 2023 R.

NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY OD 23 MAJA 2023 R.

Przypominamy, że od 23 maja 2023 r. obowiązywać będzie nowy wzór świadectwa pracy.

Wzór nowego świadectwa pracy, wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu wypełnienia formularza znajduję się tutaj.

Wraz z nowelizacjami Kodeksu Pracy w 2023 r.  pracownicy zyskali m.in.:

–  prawo do nowego urlopu opiekuńczego, urlop jest bezpłatny i przysługiwać będzie pracownikowi w wymiarze 5 dni;

–  zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, urlop jest płatny w 50% i przysługiwać będzie pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin;

– okazjonalnej pracy zdalnej, w maksymalnym wymiarze 24 dni w roku

Informacja o sposobie korzystania z nowych uprawnień znajdzie odzwierciedlenie w nowym wzorze świadectwa pracy.

Scroll to Top