Kancelaria transportowa

Wykonujesz przewozy na terenie Włoch? – wyjaśniliśmy wątpliwości interpretacyjne

Wykonujesz przewozy na terenie Włoch? – wyjaśniliśmy wątpliwości interpretacyjne

Wykonujesz przewozy na terenie Włoch? – wyjaśniliśmy wątpliwości interpretacyjne

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz licznymi zapytaniami kierowanymi w stronę ekspertów Kancelarii KOBEN w sprawie sposobu zgłaszania kierowcy wykonującego kabotaż lub przewóz międzynarodowy na terytorium Włoch, zwróciliśmy się do organu włoskiego o potwierdzenie naszego stanowiska interpretacyjnego.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy kierowca wykonujący przewóz na terytorium Włoch, powinien zostać zarejestrowany w systemie IMI, czy też powinien być zarejestrowany w systemie IMI oraz równolegle w innym, dodatkowym systemie krajowym. Przepisy dyrektywy można było interpretować bowiem na dwa różne sposoby – albo w ten sposób, że wymagają one wprowadzenia danych do więcej niż jednego systemu, albo w taki, że jedynie pozostawiają możliwość dodatkowego uregulowania kwestii rejestracji w prawodawstwie krajowym, z wykorzystaniem dotychczas funkcjonującego systemu. Na to drugie rozwiązanie zdecydowała się chociażby Francja, zachowując krajowy system SIPSI. We Włoszech, takim krajowym systemem, który dawniej funkcjonował, był system ClicLavoro. Po wdrożeniu Pakietu Mobilności, system ten został zastąpiony systemem IMI.

W związku z powyższym, zadaliśmy pytanie uzupełniające, czy obowiązek rejestracji w systemie ClicLavoro został utrzymany dla pojazdów poniżej 3,5 tony (tak jak zostało to uregulowane we Francji). Ustawa nie czyni jednak w tym zakresie rozróżnienia, a zatem można stąd wyciągnąć wniosek, powołując się przy tym także na Ministero delle infrastrutte e dei trasporti, że system IMI zastąpił system ClicLavoro w całości, a rejestracja kierowcy wykonującego transport na terytorium Włoch w systemie IMI jest wystarczająca do tego, by uniknąć kary.

Eksperci Kancelarii KOBEN są do Twojej dyspozycji.

www.koben.pl

Scroll to Top