Kancelaria transportowa

Nowy sposób doręczania mandatów karnych.

Nowy sposób doręczania mandatów karnych.

Informujemy, że znowelizowano przepisy rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar. Z dniem 22 maja 2023 r. została wprowadzona możliwość wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu oraz na doręczenie mandatu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody odbywa się w ramach założonego konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK), obsługiwanym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Będzie to dedykowana platforma, poprzez którą będzie możliwość pobrania, wydrukowania i odebrania mandatu. Najpierw sprawca wykroczenia otrzyma mailowe powiadomienie o otrzymaniu mandatu, który następnie będzie mógł zostać odebrany w terminie 21 dni liczonych od dnia otrzymania tego powiadomienia. Odbiór mandatu zgodnie z rozporządzeniem będzie wymagał złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Za datę przyjęcia mandatu będzie uznawany dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w eBOK CANARD. Natomiast w przypadku nieodebrania mandatu poprzez platformę elektroniczną zostanie on doręczony w sposób tradycyjny, czyli przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem jej odbioru.

Ponadto rozporządzenie wprowadza zmiany we wzorach formularzy wykorzystywanych do nakładania mandatów karnych, tak aby odzwierciedlały nowe podstawy prawne. Formularze mandatów karnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów będą mogły być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż do 22 maja 2025 r.

Scroll to Top