Kancelaria transportowa

PLANOWANY ZAKAZ WYPRZEDZANIA PRZEZ CIĘŻARÓWKI

PLANOWANY ZAKAZ WYPRZEDZANIA PRZEZ CIĘŻARÓWKI

Około tydzień temu do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem zmian pierwotnie było zniesienie opłat na płatnych odcinkach państwowych autostrad, tj. A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Zniesienie opłat ma wejść w życie 1 lipca b.r. i ma dotyczyć pojazdów o DMC do 3,5 t, w tym motocykli.

Niespełna kilka dni temu, już na etapie prac sejmowych do projektu dodano autopoprawkę, która dodatkowo wprowadza zakaz wyprzedzania dla:

– pojazdów samochodowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, a do 12 t (N2),

– pojazdów samochodowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 12 t (N3),

Proponowane przepisy zakazują wykonywania manewru wyprzedzania przez wskazane pojazdy podczas poruszania się autostradami i drogami ekspresowymi o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu.

Od zakazu przewidziano wyjątki dopuszczające wyprzedzanie, gdy:

– pojazd wyprzedzany porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze,

– pojazd wyprzedzany jest pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne i wysyłającym żółte sygnały błyskowe.

W mediach pojawiają się już spekulacje, że pierwszy z wyjątków jest na tyle nieostry, iż umożliwi obejście przepisów. Wydaje się jednak, że takie twierdzenie jest zbyt pochopne. W uzasadnieniu autopoprawki bowiem możemy znaleźć wskazówkę jak interpretować ten wyjątek:

„Różnica prędkości podczas wyprzedzania się pojazdów powinna być tak znacząca, aby możliwe było wykonanie manewru wyprzedzania w sposób nieutrudniający i niespowalniający ruchu na lewym pasie ruchu autostrady lub drogi ekspresowej”

Wspomniany zakaz nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych o co najmniej trzech pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku. Jednak wówczas wymienione wyżej pojazdy mogą korzystać jedynie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Również tutaj w uzasadnieniu autopoprawki możemy znaleźć wyjaśnienie sytuacji mogących budzić wątpliwości:

„W przypadku jezdni o 5 pasach ruchu, w tym 2 pasach wyłączenia do skrętu w prawo oraz trzech pasach do jazdy na wprost, kierujący pojazdem, który wybierze kierunek jazdy na wprost, będzie mógł korzystać z trzeciego i czwartego pasa ruchu, licząc od prawej krawędzi jezdni”

Celem, który przyświeca planowanym zmianom jest zapewnienie, że przynajmniej jeden pas ruchu na jezdni autostrady lub drogi ekspresowej będzie wolny od wyżej wymienionych pojazdów.

Autopoprawka nie zawiera odrębnych przepisów przejściowych, zatem jeżeli na dalszych etapach prac legislacyjnych nie zostaną wprowadzone korekty, przepisy wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Scroll to Top