Kancelaria transportowa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców

23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt o delegowaniu kierowców. Przepisy zawierają unijne rozwiązania związane z Pakietem Mobilności.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przewoźników, którzy mają siedzibę w innym państwie i delegują tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

Przepisy o delegowaniu nie obejmują kierowców wykonujących przejazd tranzytowy.

Obowiązkiem przewoźnika, który deleguje swojego kierowcę na terytorium RP będzie w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego – zgłoszenie kierowcy do systemu IMI (najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania), a także zapewnienie, żeby kierowca posiadał określone dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokumenty są niezbędne w trakcie kontroli drogowej. W przypadku zaś przewoźnika z państwa spoza UE zgłoszenie konieczne będzie bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy. Kierowca będzie musiał posiadać papierowe potwierdzenie delegowania, które będzie niezbędne w trakcie kontroli drogowej.

Kontrola kierowców na terytorium Polski będzie obejmowała:

– kontrolę drogową, wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego

– kontrolę delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych, wykonywaną przez Państwową Inspekcję Pracy

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – „Rząd, wprowadzając rozwiązania dotyczące delegowania kierowców na terytorium Polski, chce przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE”

Rozwiązania dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców. Rozwiązania mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców.

Jak podaje KPRM – „Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg dotyczących naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.”

 Rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną. 

Ustawa wejdzie w życie na po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. O etapach legislacyjnych projektu będziemy informować na bieżąco.

Scroll to Top