Kancelaria transportowa

WAKACYJNE ZAKAZY RUCHU 2023

WAKACYJNE ZAKAZY RUCHU 2023

KIEDY OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY RUCHU

Zgodnie z rozporządzeniem w tym roku wakacyjne zakazy ruchu obowiązują w okresie od piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Oznacza to, że w 2023 r. pierwsze ograniczenia będą obowiązywały w piątek, 23 czerwca, w godz. 18.00–22.00. Natomiast ostatnim dniem obowiązywania ograniczeń będzie niedziela, 3 września 2023 r. w godz. 8.00-22.00.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego w tym roku wakacyjny zakaz ruchu zakończy się z początkiem września wymaga sięgnięcia do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W rozporządzeniu zostało wskazane, że jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Wobec tego w tym roku ostatnia niedziela przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach przypada w dniu 3 września 2023 r.

KOGO OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY RUCHU

Wakacyjne zakazy ruchu obowiązują dla części pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

  • w piątki od godz. 18:00 do 22:00;
  • w soboty od godz. 8:00 do 14:00;
  • w niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta, a także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych. Zakazy ruchu nie obowiązują również autobusów.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą także:

  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu można odnaleźć w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000783/O/D20210783.pdf

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZAKAZU RUCHU

Nieprzestrzeganie zakazu ruchu podlega karze:

– kierujący pojazdem 200 – 500 zł

– przedsiębiorstwo 2 000 zł

– zarządzający transportem 1 000 zł

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Scroll to Top