Kancelaria transportowa

WDRAŻANIE PAKIETU MOBILNOŚCI W ZAKRESIE TACHOGRAFÓW

WDRAŻANIE PAKIETU MOBILNOŚCI W ZAKRESIE TACHOGRAFÓW

Już w dniu 21 sierpnia 2023 roku rozpoczyna się pierwszy etap wdrażania przepisów Pakietu Mobilności, dotyczących tachografów. Od tej daty wszystkie nowo rejestrowane pojazdy ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachografy spełniające wymagania dla urządzeń rejestrujących określanych tachografami inteligentnymi II generacji.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku należy natomiast wymienić tachografy analogowe i cyfrowe starszego typu na inteligentne tachografy II generacji – jeżeli pojazd użytkowany jest w państwie członkowskim innym, niż państwo członkowskie jego rejestracji.

W tym samym dniu wydłużony zostanie – do dnia bieżącego i 56 dni wstecz – okres, za który kierowca na żądanie funkcjonariusza kontroli musi okazać: kartę kierowcy; wykresówki; wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki, jak również wykresówki za okres, w którym prowadził on pojazd
wyposażony w tachograf analogowy. W konsekwencji od dnia 31.12.2024 roku przedmiotem kontroli na drodze może być okres bieżącego dnia i 56 dni wstecz.

Ten obowiązek powiązany jest z datą, do której wszystkie karty kierowcy oraz karty przedsiębiorcy powinny zostać wymienione na nowe, znacznie pojemniejsze karty do tachografów, określane kartami do tachografów II generacji, tj. 31.12.2024 roku. Te nowe karty do tachografów wydawane są jednak sukcesywnie już od 2019 roku.

Tachografy cyfrowe, określane jako tachografy inteligentne I generacji należy natomiast dostosować do nowych wymogów lub wymienić na tachografy inteligentne II generacji do dnia 20 sierpnia 2025 roku – jeżeli pojazd użytkowany jest w innym państwie, niż państwo członkowskie jego rejestracji.

Natomiast od dnia 1 lipca 2026 roku nastąpi prawdziwa rewolucja w zakresie transportu lekkiego w transporcie międzynarodowym.

Od tej daty bowiem wszystkie pojazdy lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 2,5 ton w transporcie międzynarodowym lub kabotażowym zostaną objęte obowiązkiem stosowania tachografów inteligentnych II generacji.

Kierowcy w transporcie lekkim (gdy DMC pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5 tony), w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym będą musieli też stosować przepisy rozporządzenia 561/2006 w zakresie m.in. czasu pracy, czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy.

Scroll to Top