Kancelaria transportowa

SKŁADASZ WNIOSEK DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA KIEROWCY? SPRAWDŹ CZY POBRAŁEŚ AKTUALNE FORMULARZE!

SKŁADASZ WNIOSEK DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA KIEROWCY? SPRAWDŹ CZY POBRAŁEŚ AKTUALNE FORMULARZE!

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. zostały zmienione niektóre druki wniosków stosowanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących świadectw kierowcy. Zalecamy korzystanie z rządowej strony biznes.gov.pl celem pobrania aktualnych formularzy. Zgodnie z komunikatem BTM zmianie uległy formularze SK oraz formularze ZZ.

Jeśli przy składaniu wniosku zostanie użyty nieaktualny formularz to organ wezwie do uzupełnienia braku formalnego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Powyższe doprowadzi do przedłużenia postępowania, ponieważ wnioski zawierające nieaktualne formularze będą uznawane za obarczone brakiem formalnym.

Należy zwrócić uwagę, aby do wniosku dotyczącego świadectwa kierowcy dołączyć odpowiedni formularz ZZ, w ramach którego został wyodrębniony formularz ZZsk oraz ZZskm (oznaczenie widoczne w prawym górnym rogu formularza). W przypadku kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego DMC przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, trzeba dołączyć formularz ZZskm. Natomiast do wniosku dotyczącego kierowcy pojazdu lub zespołu o DMC powyżej 3,5 tony należy dołączyć formularz ZZsk.

Przypominamy także, że jeśli wniosek dotyczących kierowcy pojazdu lub zespołu o DMC powyżej 3,5 tony to należy korzystać z formularzy:

SK1 -Wydanie Świadectwa Kierowcy

SK2 -Kontynuacja Świadectwa Kierowcy

SK3 -Zmiana Świadectwa Kierowcy

SK4 -Wtórnik Świadectwa Kierowcy

Natomiast w przypadku wniosków dotyczących kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego DMC przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony należy korzystać z formularzy:

SKM1 -Wydanie Świadectwa Kierowcy

SKM2 -Kontynuacja Świadectwa Kierowcy

SKM3 -Zmiana Świadectwa Kierowcy

SKM4 -Wtórnik Świadectwa Kierowcy

Przeprowadzamy okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych, dzięki którym Twoi pracownicy będą dysponowali zawsze aktualną wiedzą. Skontaktuj się z nami:

☎️ 500 415 527

📩
dok@koben.pl

Scroll to Top