Kancelaria transportowa

NIEMCY- reforma opłat drogowych 2023 i 2024

NIEMCY- reforma opłat drogowych 2023 i 2024

W 2023 i 2024 r., nastąpiły, lub mają nastąpić pewne zmiany związane z opłatami drogowymi dla pojazdów ciężarowych w Niemczech. Wynikają one z ustawy o zmianie opłat drogowych, przyjętej przez rząd federalny i obejmują nowe stawki opłat drogowych, wprowadzenie opłaty za emisję CO2, zniesienie zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz rozszerzenie opłat drogowych na pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i ich skutki.

Opłata drogowa dla samochodów ciężarowych w Niemczech została podwyższona od 1 stycznia 2023 r.
Podstawą podwyżki opłat drogowych dla samochodów ciężarowych, jest nowy raport o kosztach drogowych, który jest regularnie aktualizowany co pięć lat, jako podstawa do ustalenia wysokości myta.

Stawka opłaty drogowej zależy od trzech czynników:

– Liczby osi
– Klasy emisji
– Dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

1. Stawki opłat drogowych od 01.01.2023 r. w centach/km

MASA CAŁKOWITA7,5 – 11,99 t12 – 18 t> 18 t
LICZBA OSIwszystkiewszystkiedo 3do 4
Euro 69,814,018,119,0
EEV/Euro 512,617,722,122,9
Euro 414,218,823,925,4
Euro 317,122,629,331,6
Euro 219,624,632,334,9
Euro 0/119,724,832,835,4

2. Opłata za emisję CO2

Od 1 grudnia 2023 r., klasy emisji CO2 zostaną wprowadzone jako nowy element taryfowy myta. W związku z tym, do opłat drogowych zostanie naliczona dopłata za emisję CO2 w wysokości 200 euro za tonę. Konkretnie oznacza to, że w przypadku wszystkich pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony, oprócz dotychczasowej opłaty drogowej, trzeba będzie uiścić częściową opłatę za emisję CO2.

Zwolnione z opłat za emisję CO2 są między innymi następujące pojazdy:

– Bezemisyjne pojazdy ciężarowe.
– Pojazdy bezemisyjne o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony.

3. Zniesienie zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym

Od 1 stycznia 2024 r., pojazdy napędzane gazem ziemnym (CNG/LNG) będą podlegać opłatom drogowym zgodnie z podziałem na klasy zanieczyszczeń, analogicznie do pojazdów napędzanych olejem napędowym. Obecne zwolnienie z opłat drogowych, będzie zatem obowiązywać tylko do 31 grudnia 2023 r.

Pojazdy napędzane gazem ziemnym, będą w przyszłości podzielone na klasy emisji dwutlenku węgla na podstawie ich specyficznych cech, takich jak emisja dwutlenku węgla.

4. Opłaty drogowe dla pojazdów powyżej  3,5 tony

Od 1 lipca 2024 r., wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą uiszczać opłaty za korzystanie z federalnych dróg krajowych. Dotyczy to zarówno pojedynczych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jak i zespołów pojazdów, pod warunkiem, że ich pojazd silnikowy ma dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony.

Scroll to Top