Kancelaria transportowa

FRANCJA – OGRANICZENIA W RUCHU I ZAGROŻENIE WYBUCHEM ZAMIESZEK

FRANCJA – OGRANICZENIA W RUCHU I ZAGROŻENIE WYBUCHEM ZAMIESZEK

Przypominamy o przypadającym w dniu 14 lipca 2023 roku Święcie Narodowym Francji, w związku z którym we Francji obowiązuje dodatkowy zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 7,5 ton.

Jednocześnie, w związku z wysokim ryzykiem ponownego wybuchu zamieszek w tym dniu, zalecamy wszystkim kierowcom szczególną ostrożność. Zalecane jest, by w tym czasie unikać przejazdu lub postoju na przedmieściach dużych aglomeracji. Właśnie w takich sytuacjach w ostatnim czasie najczęściej dochodziło do incydentów z udziałem pojazdów ciężarowych, w tym do ich niszczenia lub podpalania przez demonstrantów.  

Zakaz ruchu w najbliższych dniach obowiązuje w następujących godzinach:

  • czwartek 13 lipca 2023 roku od godziny 22.00 do godziny 24:00;
  • piątek 14 lipca 2023 roku od godziny 00.00 do godziny 22.00;
  • sobotę 15 lipca 2023 roku od godziny 07.00 do godziny 19.00 oraz od godziny 22.00 do godziny 24.00;
  • w niedzielę 16 lipca 2023 roku od godziny 00.00 do godziny 22.00.

Zakaz dotyczy pojazdów DMC powyżej 7,5 tony przeznaczonych do transportu drogowego rzeczy. Nie dotyczy sprzętu i maszyn rolniczych oraz niektórych pojazdów specjalistycznych.

W zakresie przewozu rzeczy są przewidziane pewne zwolnienia ze względu na rodzaj transportowanego towaru, dotyczące m.in. niektórych produktów rolnych i spożywczych ulegających szybkiemu zepsuciu – wyłączenia te są szczegółowo opisane w załączniku nr I do Zarządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zakazu poruszania się pojazdów do przewozu rzeczy w określonych okresach (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416004).

Dodatkowo obowiązują stałe zakazy specyficzne dla niektórych regionów.

Wszystkie zakazy generalne i szczególne uregulowane są w Zarządzeniu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zakazu poruszania się pojazdów do przewozu rzeczy w określonych okresach (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416004) oraz w modyfikującym go Zarządzeniu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowych zakazów ruchu pojazdów do przewozu rzeczy na rok 2023 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829464), które regulują szczegółowo generalne i dodatkowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych w całym roku.

Nieprzestrzeganie stałego zakazu wjazdu na niektóre drogi dla niektórych kategorii pojazdów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości 750 euro dla osoby fizycznej lub 3750 euro dla osoby prawnej.

Gdy zakaz ten dotyczy drogi lub odcinka drogi, który nie pozwala na ominięcie niebezpiecznego zjazdu lub tunelu, wykroczenie podlega karze grzywny w wysokości 1500 euro.

Kierowcy winnemu tego wykroczenia grozi dodatkowa kara pozbawienia prawa jazdy na maksymalny okres 3 lat i 3 ujemnych punktów.

Scroll to Top