Kancelaria transportowa

Jakie działania podjąć w toku postępowania, aby dobra reputacja pozostała nienaruszona?

Jakie działania podjąć w toku postępowania, aby dobra reputacja pozostała nienaruszona?

Zdarza się, że zostaje wszczęta procedura badania dobrej reputacji. W ramach Kancelarii Transportowej Koben wielokrotnie i z oczekiwanym efektem pomogliśmy przewoźnikom oraz zarządzającym transportem w toku takich postępowań. Zdajemy sobie sprawę jak wyczekiwana jest decyzja stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. Wobec tego możemy dać kilka wskazówek.

Po pierwsze to, że organ uruchomił postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji nie oznacza, że organ wyda decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji. Wobec tego istotnym jest, aby przygotować wyczerpującą odpowiedź na pismo organu. Konieczne jest aby w piśmie zostały zawarte kluczowe informacje, które podlegają ocenie przy badaniu dobrej reputacji.

Organ bierze pod uwagę liczbę stwierdzonych naruszeń, ale także możliwość poprawy sytuacji, a zatem to czy zostały wprowadzone adekwatne środki naprawcze. Innymi słowy należy wykazać, że jako przewoźnik podejmujemy szereg działań, aby zapobiec kolejnym naruszeniom, które mogłyby powstać w przyszłości. Niezbędne jest zaprezentowanie skali operacji transportowych, a dodatkowo organ uwzględni interes społeczny oraz może wziąć pod uwagę opinię organizacji branżowej.

Zalecamy, aby nie pozostawiać pisma organu bez odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz wsparcia w toku postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji skontaktuj się z nami.

Poniżej zamieszczamy fragment decyzji w ostatniej prowadzonej przez Kancelarię Transportową Koben sprawie.

DECYZJA.PDF

Scroll to Top