Kancelaria transportowa

E-Toll. Kolejne postępowania umorzone przez GITD po interwencji KOBEN.

E-Toll. Kolejne postępowania umorzone przez GITD po interwencji KOBEN.

System e-toll, od początku jego wprowadzenia, spędza sen z powiek przewoźników. Nasi klienci lawinowo otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z brakiem uiszczenia opłaty elektronicznej e-toll za przejazd po drogach publicznych.

Kancelaria Transportowa KOBEN od miesięcy pomaga klientom w tych postępowaniach. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Nasze wysiłki nie idą na marne, bowiem w ostatnim czasie otrzymaliśmy kolejne decyzje o umorzeniu postępowania w sprawach nałożenia kary pieniężnej za brak uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd.

W tym wypadku, stan faktyczny był wyjątkowo skomplikowany. Szczegółowa analiza informacji i dokumentów przekazanych nie tylko przez klienta, ale także tych otrzymanych na nasz wniosek od Operatora Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS pozwoliła nam ustalić dokładny przebieg zdarzeń i wykazać brak jakiegokolwiek zawinienia klienta w nieuiszczeniu opłaty elektronicznej.

Pomimo postępowania klienta zgodnie z kierowanymi do niego ustnymi i
e-mailowymi instrukcjami operatora, konto rozliczeniowe klienta w systemie płatności postpaid zostało przez system samoistnie zmienione na konto przedpłacone. W wyniku dokonanych bez jakiegokolwiek udziału klienta zmian, połączone z kontem rozliczeniowym urządzenie do poboru opłat elektronicznych zostało dezaktywowane.

W konsekwencji, urządzenie przez pewien czas nie pobierało opłat elektronicznych za przejazdy.

Nasza interwencja doprowadziła GITD do przekonania, że klient nie naruszył żadnych obowiązków związanych z elektronicznym systemem poboru opłat i dochował należytej staranności w wypełnianiu obowiązków przewidzianych przez ustawę, zaś nieuiszczenie opłat nastąpiło z przyczyn niezależnych od użytkownika.

W związku z powyższym organ umorzył postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej jako bezprzedmiotowe.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania w podobnej sprawie, nie zwlekaj, prześlij je do nas. Prawnicy Kancelarii KOBEN po dokonaniu wstępnej analizy przygotują odpowiednie wyjaśnienia.

www.koben.pl

Scroll to Top