Kancelaria transportowa

Od 21 sierpnia 2023 r. zmiany dotyczące planowania przewozów bilateralnych

Od 21 sierpnia 2023 r. zmiany dotyczące planowania przewozów bilateralnych

Dyrektywa 1057/2020 reguluje, kiedy kierowca jest uznawany za delegowanego, a to ma znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia kierowcy oraz wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do IMI. Kierowca wykonujący transport bilateralny nie jest uznawany za delegowanego. Nadto kierowca nie podlega przepisom o delegowaniu, jeśli spełnione są warunki odstępstw dotyczących operacji załadunku lub rozładunku, a wynikających z art. 1 ust. 3 akapit 3 i 4 Dyrektywy 2020/1057. To czy będzie możliwe korzystanie z odstępstw po dniu 21 sierpnia 2023 r. zależy od rodzaju tachografu zainstalowanego w pojeździe.

W uproszczeniu do dnia 21 sierpnia nie jest uznawany za delegowanego podczas dwustronnego przewozu rzeczy kierowca, który wykona dodatkowo jedną czynność załadunku lub/i rozładunku lub maksymalnie dwie czynności załadunku lub/i rozładunku w drodze powrotnej. Od 21 sierpnia 2023 r. odstępstwa dotyczące dodatkowych czynności będą stosowane do kierowców korzystających z pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy II generacji. Dalsze stosowanie odstępstw nie będzie możliwe w odniesieniu do kierowców pojazdów wyposażonych w tachografy analogowe i tachografy cyfrowe (nieinteligentne). Natomiast to czy w przypadku pojazdu wyposażonego w inteligentny tachograf I generacji możliwe będzie korzystanie z odstępstw będzie zależeć od tego czy możliwa jest ich aktualizacja wskutek której będą spełniać wymagania wynikające z art. 8, 9 i 10 rozporządzenia 165/2014.

Oznacza to, że podczas planowania przewozów bilateralnych z dodatkowymi operacjami załadunku lub rozładunku konieczne będzie zwrócenie uwagi na to w jaki tachograf jest wyposażony pojazd, bo będzie to mogło mieć przełożenie na konieczność zgłoszenia kierowcy do IMI, jak i naliczenia płacy sektorowej.

Zmiana jest powiązana z tym, że od dnia 21 sierpnia 2023 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy ciężarowe będą wyposażone w tachografy spełniające wymagania dla urządzeń rejestrujących określanych tachografami inteligentnymi II generacji. Nowe tachografy są przystosowane do rejestracji większej ilości danych w tym do rejestracji miejsc załadunku/rozładunku.

Pisaliśmy o tym szerzej w artykułach:

https://koben.pl/2023/06/27/wdrazanie-pakietu-mobilnosci-w-zakresie-tachografow/
https://koben.pl/2023/07/17/od-21-sierpnia-2023-r-nowe-karty-do-tachografow/

Scroll to Top