Kancelaria transportowa

KTÓRY TACHOGRAF POZWOLI OD DNIA 21 SIERPNIA 2023 R. NA KORZYSTANIE Z ODSTĘPSTW PRZY PRZEWOZACH BILATERALNYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH?

KTÓRY TACHOGRAF POZWOLI OD DNIA 21 SIERPNIA 2023 R. NA KORZYSTANIE Z ODSTĘPSTW PRZY PRZEWOZACH BILATERALNYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH?

Informowaliśmy o tym, że od 21 sierpnia 2023 r. podczas planowania przewozów bilateralnych koniecznym będzie branie pod uwagę w jaki tachograf wyposażony jest pojazd.

Od 21 sierpnia 2023 r. zmiany dotyczące planowania przewozów bilateralnych

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z której wynika, że przepisy nie zakładają możliwości zaktualizowania oprogramowania tachografu inteligentnego wersji pierwszej do drugiej.

Pojazdy, których kierowcy będą chcieli skorzystać z odstępstwa określonego w art. 1 ust. 3 akapit 3 i 4 dyrektywy (UE) 2020/1057 będą musiały zostać wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji.

Dyrektywa 1057/2020 reguluje, kiedy kierowca jest uznawany za delegowanego, a to ma znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia kierowcy oraz wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do IMI. Kierowca wykonujący transport bilateralny nie jest uznawany za delegowanego i powyższe nie ulegnie zmianie. Natomiast do dnia 21 sierpnia 2023 r. kierowca nie będąc uznawany za delegowanego może wykonać dodatkowo jedną czynność załadunku lub/i rozładunku lub maksymalnie dwie czynności załadunku lub/i rozładunku w drodze powrotnej niezależnie od rodzaju tachografu zamontowanego w pojeździe. Od 21 sierpnia nie będzie uznawany za delegowanego kierowca w zakresie wykonanych dodatkowych czynności podczas przewozu bilateralnego wyłącznie jeśli będzie korzystać z pojazdu wyposażonego w inteligentny tachograf II generacji. Dalsze stosowanie odstępstw nie będzie możliwe w odniesieniu do kierowców pojazdów wyposażonych w tachografy analogowe, tachografy cyfrowe (nieinteligentne) oraz tachografy inteligentne I generacji.

Scroll to Top