Kancelaria transportowa

OD 1 WRZEŚNIA MANDATY NA WĘGRZECH WZROSŁY O 30%

OD 1 WRZEŚNIA MANDATY NA WĘGRZECH WZROSŁY O 30%

Rząd węgierski opublikował 14 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Węgierskim Magyar Közlöny dekret zmieniający wysokość mandatów za wszystkie wykroczenia drogowe. Nowe przepisy wejdą w życie dnia 1 września 2023 r.

Wysokość każdej z kar wzrośnie o 30%, wśród nich są naruszenia dotyczące wagi pojazdu, a także przepisów ruchu drogowego, przykładowo:

– zatrzymywanie się pod znakiem „zakaz zatrzymywania się” będzie usankcjonowane karą w wysokości 26 000 Ft (około 60 EUR)

– utrata ważności badania technicznego pojazdu (w zależności od czasu w którym wygasła ważność), to kara od kara 52 000 Ft (około 136 EUR) do 78 000 Ft ( około 204 EUR)

– minimalny mandat za przekroczenie prędkości wynosi 39 000 Ft (ok. 100 EUR), a maksymalny – 390 000 Ft (ok. 1000 EUR);

– zatrzymywanie się na autostradach i jezdniach autostrad oraz pasach awaryjnych to kara w wysokości 52 000 Ft (około 136 EUR)

– poruszanie się pojazdem o masie przekraczającej DMC można dostać karę od 65 000 Ft (około 168 EUR) do 650 000 Ft (około 1680 EUR)

– zatrzymanie się w miejscu, w którym pojazd utrudnia wykrycie urządzenia lub znaku sygnalizacji świetlnej, to kara 39 000 Ft (około 103 EUR)

-zatrzymanie się w przypadku braku przestrzeni o szerokości co najmniej trzech metrów między pojazdem a barierą drogową lub między pojazdem a pojazdem stojącym po drugiej stronie drogi, takie naruszenie jest usankcjonowane karą 26 000 Ft (około 69 EUR)

-przejazd na czerwonym świetle to kara 65 000 Ft (około 168 EUR)

– prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ( w zależności od jego stężenia w wydychanym powietrzu) zapłacimy od 39 000 Ft (około 100 EUR) do 65 000 Ft (około 168 EUR)

W związku z tak wysokimi karami na terenie Węgrzech, apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie prawa.

W przypadku kontroli na terenie Węgrzech, zachęcamy do skorzystania z naszych usług wsparcia na drodze.

Scroll to Top