Kancelaria transportowa

ROZSZERZENIE STREFY ULEZ W LONDYNIE

ROZSZERZENIE STREFY ULEZ W LONDYNIE

Przypominamy, iż w dniu 29 sierpnia 2023 roku rozszerzyła się strefa ULEZ (ang. Ultra Low Emission Zone – strefa ultra niskiej emisji spalin) w Londynie.

Dotychczas na większości obszaru Wielkiego Londynu obowiązywała strefa LEZ (ang. Low Emission Zone – strefa niskiej emisji spalin), natomiast w samym centrum Londynu obowiązywała także bardziej restrykcyjna strefa ultra niskiej emisji – ULEZ.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku ULEZ rozszerzyła się na wszystkie dzielnice Londynu i zrównała się pod względem zasięgu terytorialnego ze strefą LEZ.

strefa LEZ i DVS (zielona)    
nowa strefa ULEZ (niebieska) i Congestion Charge (czerwona)

źródło: https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez#on-this-page-0

Strefa ULEZ dotychczas była znacznie mniejsza i obejmowała sam centralny Londyn. Ta strefa jest bardziej restrykcyjna pod względem wymogów środowiskowych. Dotyczy ona jednak jedynie samochodów osobowych, motocykli, samochodów dostawczych i pojazdów specjalistycznych (do 3,5 ton włącznie) oraz autokarów i minibusów (do 5 ton włącznie). Używanie na terenie ULEZ pojazdów, które nie spełniają obowiązującej dla ULEZ normy emisji spalin obliguje jego posiadacza do uiszczania dziennej opłaty środowiskowej w wysokości 12,50 GBP.

Rozszerzenie strefy ULEZ wpłynie zatem głównie na sytuację posiadaczy pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 ton, które od teraz na szerszym terytorium będą musiały spełniać odpowiednią normę emisji spalin i zarejestrować się w systemie (jeśli jest to pojazd zagraniczny), by nie musieć dokonywać opłaty środowiskowej ULEZ w kwocie 12,50 GBP. Zmiany właściwie nie dotyczą więc pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 ton, które nie płacą opłaty ULEZ, ale podlegają pod opłatę LEZ.

Aktualnie wymogi dla strefy ULEZ to:

  • Euro 3 dla motocykli, motorowerów, trójkołowców i czterokołowców;
  • Euro 4 dla benzynowych samochodów osobowych, van’ów i minibusów;
  • Euro 6 dla samochodów z napędem diesel typu osobowe, van i minibusy;
  • Euro VI busów, autokarów i samochodów ciężarowych do 3,5 ton;         

Wszystkie samochody osobowe i dostawcze benzynowe wyprodukowane od 2006 roku oraz samochody osobowe i dostawcze z silnikiem diesla od 2016 roku będą spełniać standardy ULEZ.

Brak spełnienia tych wymogów powoduje natomiast konieczność uiszczania dziennej opłaty ULEZ w kwocie 12,50 GBP. Nieuregulowanie mandatu skutkuje nałożeniem kary, która aktualnie wynosi 180 GBP.

W przypadku dotychczas szerszej terytorialnie, ale mniej restrykcyjnej strefy LEZ wskazać przede wszystkim należy, iż obejmuje ona jedynie pojazdy z silnikiem diesel. Ponadto nie dotyczy ona małych pojazdów osobowych i motocykli. Obejmuje natomiast pojazdy ciężarowe o masie własnej powyżej 1,205 ton i DMC do 3,5 ton (typu m.in. użytkowe pojazdy z napędem 4×4, vany, pojazdy typu pick-up, czy pomocy drogowej), które muszą spełniać normę emisji spalin euro III oraz pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 ton lub autokary i autobusy i minibusy o DMC powyżej 5 ton, które od kilku już lat musiały spełniać normę emisji spalin euro VI.

Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 ton będą więc mogły wjeżdżać do rozszerzonej strefy ULEZ na tych samych zasadach co do dotychczasowej strefy LEZ (o ile są zarejestrowane w systemie i spełniają normę emisji spalin euro VI) bez konieczności uregulowania dodatkowej opłaty środowiskowej.

Podsumowując, od teraz posiadacze pojazdów o DMC do 3,5 ton, które nie spełniają norm ULEZ, wjeżdżając na obszar Wielkiego Londynu muszą uiścić opłatę ULEZ w wysokości tj. 12,50 GBP, a dodatkowo jeśli nie spełniają norm emisji spalin LEZ (i są to pojazdy od 1,205 ton masy własnej do do 3,5 ton DMC) muszą uregulować odpowiednią do danej kategorii pojazdu opłatę za wjazd do strefy LEZ. 

Pojazdy o DMC powyżej 3,5 ton regulują opłatę LEZ, gdy nie spełniają normy emisji spalin euro VI.

Dodać należy, że za brak regulowania opłat (lub rejestracji w systemie) powoduje nałożenie na posiadacza wysokich kar.

Opłata za strefę LEZ obowiązuje przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast ULEZ obowiązuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku poza Bożym Narodzeniem.

Co istotne dla naszych klientów ULEZ i LEZ  nie obejmuje obwodnicy Londynu – tj. Autostrady M25.

Wspomnieć także wypada, iż na obszarze ścisłego centrum miasta obowiązuje tzw. Congestion Charge – tj. opłata zatłoczeniowa za wjazd do centrum. Opłata w kwocie £15.00 to £17.50 wymagana jest, jeżeli pojazd porusza się w jej obrębie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00 lub w soboty i niedziele albo święta (za wyjątkiem okresu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem) w godzinach 12:00–18:00.

Dodatkowo dla pojazdów powyżej 12 ton w Londynie wymagane jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (spełnienie wymogów standardów bezpośredniej widoczności – Direct Vision Standard) i uzyskanie specjalnego pozwolenia bezpieczeństwa (safety permit).  

Kancelaria Transportowa Koben od lat skutecznie pomaga klientom nie tylko w zakresie rejestracji pojazdów w strefie LEZ / ULEZ, ale także w zakresie sporządzania środków odwoławczych od mandatów za nieuregulowane opłaty lub brak rejestracji w systemie LEZ / ULEZ.

Scroll to Top