Kancelaria transportowa

WYŻSZE STAWKI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU

WYŻSZE STAWKI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r, wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie dwukrotnie – 1 stycznia 2024 r. oraz 1 lipca 2024 r.

Od 1 stycznia 2024r. płaca minimalna wynosić będzie 4242 złotych brutto (wzrost o 752 złotych w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r.), a stawka godzinowa 27,70 złotych brutto.

Od 1 lipca 2024r. wynagrodzenie minimalne wyniesie 4300 złotych brutto (wzrost o 700 złotych w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r.), a stawka godzinowa opiewać będzie na kwotę 28,10 złotych brutto.

Scroll to Top